Referanser

Solberg Hage, Ski

Leilighetene er fordelt på fire leilighetshus i fire etasjer. Fra garasjeanlegget går det heis og trapp til hvert leilighetshus. I tillegg kommer boligene med sportsbod og sykkelparkering. Byggene utføres i moderne arkitektur med fleksible planløsninger og et sømløst samspill mellom innerom og uterom. Parkeringskjeller, utvendige vegger og bærende vegger i kjeller er utført i plasstøpte betongkonstruksjoner, dekke mellom leilighetshusene er utført med prefab hulldekker, ferdigstilles i 2023

Perimetersikring slottsparken

Sikringstiltakene vil som hovedprinsipp følge Slottsparkens yttergrense, og bestå av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder Tiltakene vil ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister, og heller ikke hindre innsyn i parken. Publikum skal ha den samme adgangen til Slottsparken som tidligere, ferdigstilt 2022.

Helleristningen 25

Helleristningen 25 er et leilighetsprosjekt på Åskollen i Drammen med utsikt over Drammensfjorden. Prosjektet omfatter 73 leiligheter på mellom 40 og 108 kvadratmeter fordelt på tre blokker, med underliggende parkeringskjeller som binder de tre byggene sammen. Kjelleren er utført i såle av plasstøpt betong, og med plasstøpt betong i ytterveggene, ferdigstilt 2019.

Atelier

Bilde kommer

Vår oppgave var og oppsette ett nybygg i plasstøpte betongkonstruksjoner inntil eksisterende bygning som etterligner eksisterende driftsbygninger på tunet men samtidig stiller strenge krav til universell tilgjengelighet, brannsikkerhet og musems-teknikk, ferdigstilt 2019.

Rehabilitering Sandvika Stasjon

Vi i Betong Karlsen AS har bidratt med vår kompetanse og stått for plasstøpte betong konstruksjoner i forbindelse med rehabiliteringen av Sandvika stasjon. Forskaling, armering og støping av nye heis sjakter, vegger, perronger samt gulv ferdigstilt 2017.

Holmenkollen nasjonalanlegg

Skiarenaen i Holmenkollen blir helt ny, med nye broer, overganger og planfrie kryss, samt bredere løyper. Vi har forskalet, armert og støpt nye kulverter, skibruer samt bygg tilhørende det nye anlegget, ferdigstilt 2011.